Login / Register My profile
Location
Language
Default English Polski Deutsch Español
Default /From profile/ Argentina Australia Österreich Беларусь België Bolivia Brasil България Canada 中国 Colombia Hrvatska Κύπρος Czech Republic Danmark Eesti Suomi France Deutschland Ελλάδα Magyarország Ísland India Ireland Italia Japan Latvija Lietuva Liechtenstein Mexico Monaco Nederland New Zealand Norge Polska Portugal România Россия Slovensko Србија Slovenija España Sverige Suisse Taiwan United Kingdom United States Venezuela

XI Bieg Katorżnika

Current weather

Start date
8/8/2015 10:00 AM (Saturday)
Available distances
10 km;
Location
Poland, Śląskie, Lubliniec
Entry fee
Email address
Contact person
Phone
Description
Terms of use
XI BIEG KATORŻNIKA 2015

REGULAMIN TECHNICZNY

English version

UWAGA:

W sezonie 2015 wprowadzone zostają, w stosunku do poprzednich edycji, kolejne zmiany organizacyjne. Ustala się limit startujących na 150 osób w biegach indywidualnych (+ rezerwa dla organizatora) oraz 45 drużyn i 20 par ucieczki (+rezerwa). Odbędzie się 7 biegów równorzędnych startujących w odstępach czasu (10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,) O godzinie 12:00 odbędzie się bieg wyłącznie dla kobiet, o godzinie 13:00 wystartuje Galernik TEAM (rywalizacja drużynowa dla 4 osobowych zespołów) o godz 11:30 Bieg VIPów i dziennikarzy. Ucieczka odbędzie się pomiędzy godz 22.00 a 8.00

1. CEL IMPREZY

Wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na organizację imprezy z elementami szkolenia wojsk specjalnych
Promocja Wojska Polskiego i Ziemi Lublinieckiej

2. ORGANIZATOR

Wojskowy Klub Biegacza Meta
Jednostka Wojskowa Komandosów

3. TERMIN I MIEJSCE

Termin: 08 sierpnia 2015 (sobota)

Lubliniec - Kokotek

Ze względu na pojemność trasy zawody rozgrywane są w 7 równorzędnych biegach.

Starty: godz.: 10:00 mężczyźni, 11:00 mężczyźni, 11:30 (VIP i dziennikarze), 12:00 (kobiety), 13:00 (drużyny), 14:00 mężczyźni, 15:00 mężczyźni, oraz Ucieczka (między 22:00 a 08:00)

4.TRASA I DYSTANS

Dystans biegu: ok. 10 km. Dokładny dystans oraz przebieg trasy zostają wyznaczone na kilka dni przed biegiem i nie są wcześniej ujawniane. Długość trasy może zależeć od panujących warunków atmosferycznych

Start i meta na plaży przed Ośrodkiem Silesiana.

Trasa trudna: bagno, jezioro, błoto, rowy melioracyjne, trzęsawisko, poldery, zarośla, przeszkody naturalne i sztuczne.

Trasa biegu na całej długości jest otaśmowana. Przekroczenie linii wyznaczonych przez taśmy oraz ominięcie lub nie pokonanie przeszkody skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. Średnia szerokość trasy: 3 metry.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo startu mają wyłącznie osoby pełnoletnie, które podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz własnoręcznie podpiszą oświadczenie o świadomości zagrożeń związanych z udziałem w biegu i starcie na własną odpowiedzialność. Wymagane jest terminowe dopełnienie formalności zgłoszeniowych. Zalecana umiejętność pływania i wzrost minimum 160 cm.

Weryfikacja w Biurze Zawodów, które jest czynne w następujących dniach i godzinach:

- 07 sierpnia 2015 (piątek), 12:00 – 21:00 oraz 21:30 -zbiórka do ucieczki

- 08 sierpnia 2015 (sobota), 07:30 – 15:00

6.ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA

W celu zgłoszenia do biegu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dokonać opłaty.
7 dni po wysłaniu, wszystkie zgłoszenia bez opłaty będą usuwane (nie dotyczy zawodników z zagranicy)

jeżeli nie ma twego nazwiska w ZAREJESTROWANI ZAWODNICY nieopłaceni nie wnoś opłaty

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej zawodów. Dopuszczeni do startu zostaną wyłącznie zawodnicy, którzy wniosą stosowną opłatę wpisową i zmieszczą się w limicie miejsc oraz zostaną zarejestrowani na stronie

www.biegkatorznika.pl

Wpisowe i terminy:

Godz. startu Do 30.04 Do 20.07 21.07-08.08
MP tyłem 10zł 20zł 30zł
Ucieczka 800zł 1000zł -zł
10 210zł 250zł 300zł
11 210zł 250zł 300zł
11:30VIP Zaproszenia lub 1000zł Zaproszenia lub 1000zł Zaproszenia lub 1000zł
11:30 dzienikarz patronat lub 150zł patronat lub 200zł patronat lub 200zł
12 200zł 250zł 300zł
13 1300zł 1500zł 1700zł
14 200zł 250zł 300zł
15 190zł 240zł 300zł
Dzieci i dziadkowie 70zł 100zł 150zł
zamiana zawodnika 20 zł 40 zł 70 zł
Osoby zgłoszone poprzez stronę internetową mają prawo wyboru godziny biegu 10:00, 11:00, 14:00 lub 15:00 w którym wystartują - pod warunkiem dostępności wolnych miejsc

O przyjęciu zgłoszenia w ramach limitu uczestników oraz o przypisaniu do biegu decyduje kolejność wpłat. Przypisanie uczestnika do biegu nie podlega reklamacji.

W celu zgłoszenia do biegu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dokonać w tym samym czasie przelewu zawierającego imię, nazwisko na konto:

Wojskowy Klub Biegacza Meta Lubliniec
ul Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
BIC: GOPZPLPW PL 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Opłata nie może być także scedowana na innego zawodnika. Opłata jest nieważna, gdy zawodnik nie zostanie zgłoszony, jeśli jest dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.

Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu technicznego zawodów.

Po zarejestrowaniu zgłoszenia zawodnik zostanie przypisany do jednego z biegów, oraz zostanie nadany mu numer startowy (aktualizacja wpłat codzienna)

W przypadku zdarzeń losowych istnieje możliwość zamiany zawodnika na innego po dokonaniu opłaty manipulacyjnej w wysokości jak w tabeli powyżej. Nie dotyczy dużyn

Istnieje mozliwość odebrania pakietu startowego za osobę nie startującą (bez numeru) w przypadku posiadania jej dowodu osobistego lub kopi.

7.KLASYFIKACJA

Indywidualna:
Każdy z biegów wyłania równorzędnych zwycięzców XI Biegu Katorżnika.
Dla startujących o godz. 11:30 przewidziano dodatkowe klasyfikacje w kat. VIP i dziennikarz

Drużynowa:
Dla startujących o godz 13:00
Dla startujących w Ucieczce Zakładników

8.NAGRODY

Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymują „Złotą Podkowę Katorżnika”
Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 4-6 otrzymują „Srebrną Podkowę Katorżnika”
Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 7-10 otrzymują „Brązową Podkowę Katorżnika”
Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymują na mecie „Żeliwną Podkowę Katorżnika”

Zwycięzcy każdego z biegów otrzymują także prestiż i sławę na cały świat. Pierwsze trójki otrzymają nagrody rzeczowe. Każdy zespół Galernika (o godz 17) i Ucieczki Skazańców (na mecie) otrzyma pamiątkowe trofeum.

Wszyscy zawodnicy przy weryfikacji w Biurze Zawodów - okolicznościowe koszulki.

9. NOCLEGI

Organizator zapewnia bezpłatne noclegi na sali gimnastycznej wyłącznie zarejestrowanym uczestnikom biegu. Na parkingu będzie możliwość rozbicia namiotu. Organizator nie pośredniczy przy rezerwacji noclegów w ośrodkach wypoczynkowych.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego noclegu w hali sportowej (należy posiadać śpiwór i materac)
oraz
www.silesiana.com.pl
www.posmyk.pl
www.sielankoweklimaty.pl
www.lubex.pl
http://hotel.alhar.pl
http://www.zameklubliniec.pl/
http://www.lubliniec.zhp.pl/
http://www.lubliniec.pl/noclegi-gastronomia
szukać również w agroturystyce

10. FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Zawodnicy zobowiązani są startować w wyznaczonym przez organizatora biegu. Zweryfikować się przed wejściem do strefy startowej. Nie ma mozliwosci startu w innym biegu poza przydzielonym.

W sobotę 8 sierpnia 2015 odbędzie się 7 równorzędnych biegów. Zawodnicy zostają podzieleni (zgodnie z listą startową) na siedem grup odpowiadających poszczególnym biegom. Biegi odbywają się w godzinnych odstępach czasu: 10:00 - biały, 11:00-zielony, 11:30-granatowy 12:00-różowy, 13:00-brązowy, 14:00-niebieski, 15:00 - czerwony ora Bieg Zakładników - czarny

W biegu o godzinie 12:00 uczestniczą wyłącznie kobiety.

W biegu o godzinie 13:00 uczestniczą wyłącznie drużyny 4 osobowe.

W biegu o godzinie 11:30 uczestniczą wyłącznie VIP-y + dziennikarze

Uwaga: kobiety mogą startować tylko w biegach w/w

Nie ma limitu czasu na pokonanie trasy! Każdy zawodnik, który ukończy bieg jest traktowany jako zawodnik, który ukończył XI Bieg Katorżnika. Jest klasyfikowany w komunikacie końcowym oraz otrzymuje wszystkie profity wynikające z ukończenia zawodów.

Wszyscy zwycięzcy każdego z biegów są równorzędnymi zwycięzcami XI Biegu Katorżnika, równorzędne są także wszystkie kolejne miejsca.

Nie prowadzona jest łączna klasyfikacja wszystkich biegów na podstawie uzyskanych czasów, gdyż warunki terenowe w każdym z kolejnych biegów są inne.

Nie prowadzi się żadnych innych klasyfikacji - w tym wiekowych, branżowych itd., z wyjątkiem klasyfikacji drużynowych Galernik TEAM, Ucieczki Zakładników, VIP i dziennikarzy.

11. SPRAWY SANITARNE

Organizator zapewnia możliwość skorzystania z prysznicy po biegu. Zawodnicy zobowiązani są do wcześniejszej - bezpośrednio po biegu - kąpieli w jeziorze w celu usunięcia zanieczyszczeń z trasy.

Na mecie zostaną wydzielone miejsca na zniszczoną podczas zawodów odzież – buty, koszulki, odzież ochronną.

W strefie parkingu i zawodów ustawione będą sanitariaty przenośne typu TOY-TOY.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin nie jest wersja ostateczną i może zostać zmieniony do dnia 1 sierpnia 2015. Aktualna wersja regulaminu publikowana jest na stronie internetowej biegu: www.biegkatorznika.pl
10k

Event galleries+

No galleries.

Results +

No results.

Comments